Information

Info om organisationen
Afarvänner i Sverige är en humanitär organisation vars främsta mål är att informera om Afarfolket på Afrikas horn men också att starta och vara med i genomförandet av olika biståndsprojekt för att konkret förbättra Afarernas levnadsstandard. Läs mer om våra projekt här.